Wykładowcy spoza Instytutu mający zajęcia w roku akad. 2018/2019

 

  • dr hab. Wojciech Blajer
  • dr hab. Marcin Brocki
  • dr hab. Marek Hermann
  • dr Bartłomiej Gapiński
  • mgr Anna Mleczek
  • mgr Zbigniew Pisz
  • dr hab.  Jacek Poleski
  • dr Sławomir Skrzyniarz
  • dr Jakub Szczepański

Doktoranci mający zajęcia w roku akad. 2018/2019

 

mgr Justyna Gałuszka

mgr Marcin Klemenski

mgr Bartosz Kołoczek

mgr Patryk Masny

mgr Aleksandra Mróz

mgr Dariusz Nikiel

mgr Natalia Olszewska

mgr Karolina Olszowska

mgr Marcin Sanak

mgr Marek Wasilewicz

mgr Stanisław Witecki