Wykładowcy spoza Instytutu mający zajęcia w roku akad. 2020/2021

  • dr hab. Wojciech Blajer
  • dr hab. Marcin Brocki prof. UJ
  • mgr Anna Mleczek
  • dr hab.  Jacek Poleski
  • dr Jakub Szczepański
  •  
  •  

Doktoranci mający zajęcia w roku akad. 2020/2021

mgr Marcin Klemenski

mgr Grzegorz Kuziel

mgr Kamil Szadkowski