Zaproszenie na seminarium dr Aleksandry Arkusz

 

Szanowni Państwo,

            zwracam się do Państwa z serdecznym zaproszeniem na prowadzone przeze mnie seminarium licencjackie. Temat seminarium, jak i jego cezury są dość szerokie, głównie ze względu na różnorodne zainteresowania studentów, jak i moje smiley

            Ideą prowadzonego przez mnie od kilku lat seminarium (do tej pory pod moim kierunkiem powstało ponad 40 prac licencjackich) jest rozwój indywidualnych zainteresowań studentów, pogłębianie wiedzy, ale także – co bardzo istotne – umiejętności, które przydadzą się nie tylko w pisaniu pracy licencjackiej, ale także w dalszym zawodowym życiu – m.in. umiejętności wyszukiwania informacji, analiza, synteza. Ponadto, na seminarium – co warte podkreślenia, w swobodnej atmosferze! – oglądamy filmy, przeszukujemy ciekawe strony internetowe dotyczące omawianych zagadnień, wychodzimy do muzeum, odwiedzamy ciekawe z historycznego punktu widzenia miejsca, zaczynamy budować „ścieżkę zawodową” studentów poprzez wskazywanie miejsce, gdzie mogą Państwo odbyć wolontariaty, staże, dodatkowe praktyki.

            W moim przekonaniu seminarium jest miejscem swobodnej wymiany myśli, analizy, kreatywności. Seminarzyści tworzą pewnego rodzaju „małą rodzinę”, w której mogą rozwijać swoje zainteresowania, a także umiejętności, przy pomocy prowadzącej oraz Koleżanek i Kolegów z grupy. Mam nadzieję, że przez najbliższe dwa lata, stworzymy właśnie taki zespół, a praca każdego z Państwa zakończy się przygotowaniem świetnej pracy i znakomitą obroną!

 

Zapraszam Wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia!

                                                                                            Aleksandra Arkusz