Seminarium magisterskie: Historia kultury, nauki i mentalności od XVIII do XXI w.

Pytania o naszą tożsamość to jedne z kluczowych w lepszym poznaniu siebie i otaczającego nas świata. Odkrywanie kolejnych pokładów ludzkiej mentalności, m.in. poprzez wytwory kultury czy osiągnięcia nauki to niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju przygoda, na którą chcielibyśmy Państwa wspólnie zaprosić. Ci, którzy interesują się ziemiami polskimi, Europą (zwłaszcza Centralną), krajami niemiecko- i anglosaskimi oraz ich powiązaniami z innymi kręgami kulturowymi powinni znaleźć pomiędzy uczestnikami seminarium wielu interesujących dyskutantów. Dynamika procesów zachodzących w Europie od XVIII, a zwłaszcza w XIX wieku ukształtowała nasze myślenie i postrzeganie naszej historii i historii innych krajów. To seminarium pozwoli na zrozumienie wiele z tych zjawisk i procesów.

Podczas seminarium staramy się łączyć różne spojrzenie na świat i jego rzeczywistość i ofiarować studentom coś, co spowodowało, że razem pracujemy: przyjaźń, szacunek, wzajemną pomoc i inspirację, uzupełnianie się w. Zależy nam na kontynuacji tradycji seminariów naszych mistrzów, tj. prof. Halina Madurowicz-Urbańśkiej i prof. Andrzeja Banacha, w tym ich wielkich poprzedników, jak profesorowie Stanisław Kot czy Henryk Barycz. Równocześnie stawiamy na młodość, świeżość, nowe pomysły, bo każda grupa jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju. Gwarantujemy ciężką pracę w dobrym towarzystwie. O tym, na ile się rozumiemy i jak się uzupełniamy może dobrze powiedzieć reklama programu, w którym niedawno braliśmy udział: https://www.facebook.com/Zwidokiemnawawel/videos/366714077672205

 

Dr hab. Maria Stinia, prof. UJ, dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ