Zaproszenie na seminarium magisterskie z historii Polski średniowiecznej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam zainteresowane osoby na seminarium magisterskie z historii Polski średniowiecznej. Tematyka seminarium będzie nawiązywała do zainteresowań studentów i wybranych przez nich tematów prac magisterskich. Poruszane będą zagadnienia źródłoznawcze, a więc kwestie dostępności i poprawnej interpretacji źródeł średniowiecznych, omawiane będą wybrane metody metody naukowe, stosowane w badaniach historycznych (prozopografia, metody badań genealogicznych, badania nad osadnictwem itp.). Tematy prac magisterskich, w zależności od zainteresowań studentów, mogą dotyczyć wszelkich zagadnień w jakikolwiek sposób związanych z dziejami Polski aż do początku XVI wieku, a więc historii politycznej, w tym zarówno polityki zagranicznej, jak i polityki wewnętrznej, historii społecznej, gospodarczej, wojskowości, Kościoła, miast, historii lokalnej i in. Wykorzystywane mogą być wszelkie rodzaje źródeł – przede wszystkim pisane (kronikarskie, dokumentowe, normatywne), ale też ikonograficzne czy archeologiczne. Dzięki wykorzystaniu źródeł (drukowanych, po łacinie lub w tłumaczeniu na język polski, albo nawet – na życzenie studenta – rękopiśmiennych) powinna postać praca oryginalna i przynosząca nowe, nieznane dotąd ustalenia. Jeżeli pozwolą na to ograniczenia epidemiologiczne, będzie okazja do zetknięcia się „w naturze” z rękopisami, podczas wizyt w archiwach i bibliotekach.

dr hab. Marek D. Kowalski prof. UJ