Materiały dla historyków

Metryka Koronna Władysława IV Wazy

 

 

Metryka Koronna Władysława IV Wazy

Sumaryzacja nieopracowanych ksiąg wpisów kancelarii koronnej z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

 

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014 – 2018

 

Na stronie prezentowane są z pełne wyniki projektu sumaryzacji, czyli streszczania dokumentów z jednego najważniejszych zespołów archiwalnych doby staropolskiej, Metryki Koronnej doby panowania Władysława IV Wazy, lat 1633 - 1648. W księgach Metryki pracownicy kancelarii koronnej rejestrowali dokumenty wpływające i wypływające z kancelarii. Dotyczyły one wszelkich spraw Rzeczypospolitej, choć najwięcej znaleźć można dokumentów odnoszących się do dóbr królewskich, nadań urzędów, administracji.

W ciągu czterech lat zespół w składzie: Janusz S. Dąbrowski, Adam Korczyński, Wojciech Krawczuk, Anna Wajs, przygotował streszczenia w języku polskim około czterech tysięcy dokumentów, spisanych pierwotnie najczęściej po łacinie. Celem projektu było przygotowanie streszczeń dokumentów z ksiąg MK 181 -  MK 190, przechowywanych w AGAD i udostepnienie wyników online.

Zakres opracowania  zawarty na stronie w  90 % jest wynikiem realizacji projektu finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014 – 2018

Na stronie znaleźć można także streszczenia dwóch innych ksiąg Metryki Koronnej, opracowanych już wcześniej, w ramach pilotażowych projektów. Tym sposobem czytelnik może zaznajomić się z całością wpisów z głównej serii ksiąg wpisów Metryki Koronnej z czasu panowania Władysława IV Wazy.

Zachęcamy Czytelników do zapoznania się z Inwentarzem Metryki Koronnej, opracowanym przez Irenę Sułkowską Kurasiową i Marię Woźniakową, dostępnym online:

http://www.agad.gov.pl/inwentarze/Metr_Korx.xml (stan na 5 sierpnia 2018)

Innym miejscem, gdzie znaleźć można dokładne omówienie problematyki, a także skany ksiąg, jest strona Polskiego Towarzystwa Heraldycznego: 

http://pther.eu/MK/ (stan na 5 sierpnia 2018)

 

 

Sumariusze

 

1. Księga MK 180 z AGAD, kanclerza Jakuba Zadzika

(wpisy z lat 1633 – 1635), dokumenty o numerach 1 – 917, opracował Wojciech Krawczuk

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS3/03578

 

2. Księga MK 181 z AGAD, podkanclerzego, a następnie kanclerza Tomasza Zamoyskiego

(wpisy z lat 1633 – 1637), dokumenty o numerach 918 – 1350, opracował Janusz S. Dąbrowski

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014 – 2018

 

3. Księga MK, E 8636, z zasobu Riksarkivet w Sztokholmie,

(wpisy z lat 1633 – 1635), dokumenty o numerach 1351 – 1458, opracował Wojciech Krawczuk

 

4. Księga MK 182 z AGAD, podkanclerzego Piotra Gembickiego

(wpisy z lat 1635 – 1638), dokumenty o numerach 1459 – 2014, opracował Wojciech Krawczuk

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014 – 2018

 

5. Księga MK 183 z AGAD, kanclerza Piotra Gembickiego

(wpisy z roku 1638), dokumenty o numerach 2015 – 2156, opracowała Anna Wajs

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014 – 2018

 

6. Księga MK 184 z AGAD, podkanclerzego Jerzego Ossolińskiego

(wpisy z lat 1638 – 1642), dokumenty u numerach 2157 – 2268, opracował Janusz S. Dąbrowski

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014 – 2018

 

7. Księga MK 185 z AGAD, podkanclerzego Jerzego Ossolińskiego

(wpisy z lat 1638 – 1643), dokumenty o numerach 2269 – 3157, opracował Wojciech Krawczuk

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014 – 2018

 

8. Księga MK 186 z AGAD, kanclerza Piotra Gembickiego

(wpisy z roku 1639 – 1641), dokumenty o numerach 3158 – 3655a, opracowała Anna Wajs

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014 – 2018

 

9. Księga MK 187 z AGAD, kanclerza Piotra Gembickiego

(wpisy z lat 1639 – 1642), dokumenty o numerach 3655 – 3802, opracowali Adam Korczyński i Wojciech Krawczuk

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014 – 2018

 

10. Księga MK 188 z AGAD, podkanclerzego Aleksandra Trzebieńskiego

(wpisy z lat 1643 – 1644), dokumenty o numerach 3802a – 3965, opracował Janusz S. Dąbrowski

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014 – 2018

 

11. Księga MK 189 z AGAD, kanclerza Jerzego Ossolińskiego

(wpisy z lat 1643 – 1648), dokumenty o numerach 3966 – 4782, opracował Janusz S. Dąbrowski

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014 – 2018

 

12. Księga MK 190 z AGAD, kanclerza Jerzego Ossolińskiego

(wpisy z lat 1643 – 1650), dokumenty o numerach 4783 – 5196, opracował Janusz S. Dąbrowski

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014 – 2018

 

 

Indeks nazw geograficznych

 

Indeks osobowy

 

Materiały dodatkowe

 

 

 

 

 

*****************************************************************

 

 

 

Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym

Informujemy, że ukazały się drukiem dwie monografie podsumowujące projekt badawczy „Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (zarejestrowany pod numerem 2016/22/M/HS3/00163), realizowany w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie.

 

Pierwsza z nich to publikacja w języku angielskim:


At the Meeting Point of Cultures and Nations. Galician Towns and Small Towns in the Josephinian Cadastral Survey. A Collection of Studies, ed. Bohdana Petryshak, Tomasz Kargol and Krzysztof Ślusarek, Kraków – Lviv 2020, ISBN 978-83-66304-35-2 (PL), ISBN 978-966-8225-63-5 (UA).

 

 

 

Druga to siedmiotomowa publikacja w języku polskim i ukraińskim pt.: Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku, T. I–VII, Kraków – Lwów 2020:

 

Tom I: Władza i społeczeństwo, zbiór studiów pod redakcją Tomasza Kargola, Bogdany Petryszak i Krzysztofa Ślusarka, Kraków – Lwów 2020, ISBN 978-83-66304-36-9, 978-83-66304-37-6 (PL), ISBN 978-966-8225-62-8 (UA)

 

Tom II: Gospodarka i przestrzeń miejska, zbiór studiów pod redakcją Tomasza Kargola, Bogdany Petryszak i Krzysztofa Ślusarka, Kraków – Lwów 2020, ISBN 978-83-66304-36-9, 978-83-66304-38-3 (PL), ISBN 978-966-8225-62-8 (UA)

 

Tom III: Grzegorz Zamoyski, Przestrzeń fizyczna miast Galicji. Przełom XVIII i XIX wieku, Kraków – Lwów 2020, ISBN 978-83-66304-36-9, 978-83-66304-39-0 (PL), ISBN 978-966-8225-62-8 (UA)

 

Tom IV: Krzysztof Ślusarek, Typologia funkcjonalna miast Galicji. Przełom XVIII i XIX wieku, Kraków – Lwów 2020, ISBN 978-83-66304-36-9, 978-83-66304-40-6 (PL), ISBN 978-966-8225-62-8 (UA)

 

Tom V: Tomasz Kargol, Rzymskokatolickie instytucje religijne w miastach Galicji. Przełom XVIII i XIX wieku, Kraków – Lwów 2020, ISBN 978-83-66304-36-9, 978-83-66304-41-3 (PL), ISBN 978-966-8225-62-8 (UA)

 

Tom VI: Michał Baczkowski, Wpływ armii austriackiej na miasta Galicji 1772–1815, Kraków – Lwów 2020, ISBN 978-83-66304-36-9, 978-83-66304-42-0 (PL), ISBN 978-966-8225-62-8 (UA)

 

Tom VII: Miasta na pograniczach – konteksty i odniesienia, zbiór studiów pod redakcją Tomasza Kargola, Bogdany Petryszak i Krzysztofa Ślusarka, Kraków – Lwów 2020, ISBN 978-83-66304-36-9, 978-83-66304-43-7 (PL), ISBN 978-966-8225-62-8 (UA)

Zobacz również