Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Adrian Wesołowski

​Jednostka

Pracownia Historii Polski Nowoczesnej

Kontakt

email: adrian.wesolowski@uj.edu.pl

Dyżury

Proszę o kontakt mailowy:

adrian.wesolowski@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Moje zainteresowania badawcze obejmują teorię oraz metodologię nauk historycznych i społecznych oraz historię kultury w Europie XVIII i XIX wieku, w tym szczególnie historię filantropii oraz historię sfery publicznej. Badam również tzw. historię sławy (l’histoire de la célébrité), na temat której realizuję projekt fundowany przez program Sonatina 6 Narodowego Centrum Nauki pt. „Kultura sławy i społecznego wyróżnienia w porozbiorowej Polsce (c. 1795-1831)”.

Profil

Adiunkt badawczy na Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent podwójnych studiów doktorskich realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze (2021). Moje badania doktorskie fundowane były przez program IMPRS ANARCHIE (International Max Planck Research School for the Anthropology, Archaeology, and History of Eurasia) Instytutu Antropologii Społecznej Towarzystwa Popierania Rozwoju Nauki im. Maxa Plancka w Niemczech. Laureat nagrody START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2020). Przedtem realizowałem granty finansowane przez Fundację z Brzezia Lanckorońskich (2017) oraz Herzog August Bibliothek w Wolfenbuttel (2019). 

Publikacje

Zachęcam do zapoznania się z moim profilem badawczym na jagiellonian.academia.edu/AdrianWesołowski oraz www.researchgate.net/profile/Adrian-Wesolowski