dr hab. Henryk Głębocki

Jednostka

Kontakt

tel.: (12) 663 12 32
email: henryk.glebocki@uj.edu.pl

Dyżury

urlop naukowy

pok. 302.

Kontaktować się można ze mną za pomocą adresu elektronicznego: henryk.glebocki@uj.edu.pl

 

ul. Gołębia 13 pokój 302

 

Zainteresowania badawcze

Historia Europy Wschodniej; Imperium Rosyjskie i sowieckie oraz ich polityka wobec wielonarodowych peryferiów (Rosja wobec podporządkowanych jej narodów i "kresów" imperium, rusyfikacja, nacjonalizmy, rozwój świadomości narodowej sytuacja współczesnej Federacji Rosyjskiej i krajów obszaru byłego ZSRS); stosunki polsko-rosyjskie i polsko-sowieckie; polityka Rosji a następnie Związku Sowieckiego wobec Polski, Polaków i kwestii polskiej oraz wpływ tej ostatniej na samą Rosję.

Dzieje PRL oraz opozycji i oporu społecznego przeciwko systemowi komunistycznemu na tle Europy Wschodniej; historia komunistycznego aparatu represji, funkcjonowania jego struktur, metod, mechanizmów działania państwa policyjnego wobec społeczeństwa i ugrupowań opozycyjnych.

Publikacje

Zobacz również