Dr Jakub Rogulski

Jednostka

Kontakt

mail: jakub.rogulski@uj.edu.pl

Dyżury

poniedziałek 12.00-15.00

czwartek 14:45-16:45

ul. św. Anny 6, sala 102 (I piętro)

Zainteresowania badawcze

genealogia, sfragistyka i heraldyka szlachecka, społeczno-kulturowe dzieje nowożytnej szlachty, polsko-litewskie rody książęce (ze szczególnym uwzględnieniem Sanguszków)

Publikacje

Zobacz również