Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Historii Gospodarczej i Społecznej

Kontakt

Adres

31-007 Kraków

ul. Gołębia 13, p. 102

Telefon

12 6631241; 12 6631440

Kierownik

prof. dr hab. Piotr Franaszek

Pracownicy

Charakterystyka

Pracownia Historii Gospodarczej i Społecznej prowadzi badania nad dziejami społecznymi i gospodarczymi Polski i świata. Ta jednostka organizacyjna Instytutu Historii kontynuuje tradycje badawcze Zakładu Historii Społeczno-Gospodarczej i Statystyki, którego założycielem, organizatorem i wieloletnim kierownikiem była profesor Helena Madurowicz-Urbańska. Ona też wytyczyła kierunek badań, którym przez wiele lat były szeroko pojęte dzieje społeczno-gospodarcze Galicji w okresie autonomii. W ramach badań nad dziejami społeczno-gospodarczymi Galicji P. Franaszek zajmował się historią przemysłu naftowego w jego początkowym okresie, produkcją roślinną w Galicji, a także podjął pionierskie badania nad systemem publicznej ochrony zdrowia w Galicji na tle monarchii austro-węgierskiej. Na początku XXI w. nastąpiło poszerzeniu zakresu terytorialnego, czasowego i przedmiotowego prowadzonych badań. Objęły one historię gospodarczą Polski i świata w XIX i XX wieku, a w tym współpracę gospodarczą Polski z innymi krajami po II wojnie światowej. W ostatnim okresie w Pracowni powstał projekt systematycznych badań nad dziejami przemysłu Krakowa w okresie PRL-u i transformacji ustrojowej u schyłku XX w. Rozpoczęto zespołowe badania dotyczące historii kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie. Na uwagę zasługują badania dr. hab. Andrzeja Synowca odnoszące się do historii przemysłu tytoniowego, jak również prace dr Aleksandry Arkusz nad przemysłem chemicznym i farmaceutycznym naszego miasta. Ponadto, dr A. Synowiec zajmuje się aspektami rozwoju kolejnictwa na ziemiach polskich, problematyką społeczną i gospodarczą w działalności samorządów II RP oraz zagadnieniami z zakresu społecznej i ekonomicznej myśli Kościoła katolickiego. Należy także zwrócić uwagę na badania, które wychodzą poza problematykę dziejów gospodarczych, ale mieszczą się w szeroko pojętej historii społecznej. W ramach współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej prof. P. Franaszek podjął badania nad działaniami Służby Bezpieczeństwa wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr A. Arkusz zajmuje się represjami radzieckimi wobec polskiego podziemia niepodległościowego, zwłaszcza w kontekście pobytu żołnierzy Armii Krajowej w obozach jenieckich na terenie ZSRR w latach II wojny światowej, a także bada aspekt pobytu w obozach radzieckich obywateli amerykańskich w okresie II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu. Od kilku lat pracownicy Zakładu zajmują się pracami badawczymi prowadzonymi w ramach projektu „Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą".