dr hab. Adam Izdebski

Jednostka

Kontakt

email: adam.izdebski@uj.edu.pl

Dyżury:

 

ewentualny kontakt drogą elektroniczną

ul Gołębia 13 pok 18 

Zainteresowania badawcze:

- historia społeczno-gospodarcza późnej starożytności oraz Bizancjum
- historia środowiskowa późnej starożytności oraz Bizancjum
- historia kultury i religii późnej starożytności oraz Bizancjum
- język i kultura syriacka
- chrześcijaństwo orientalne w średniowieczu
- historia środowiskowa Polski średniowiecznej i nowożytnej

Publikacje:

Zobacz również