Dr Bartosz Kołoczek

Jednostka:

Kontakt:

bartosz.koloczek@uj.edu.pl

 

tel. 126631444

Dyżury:

czwartek 16.30-18.00 kontakt drogą elektroniczną przed dyżurem

 

 

ul. Gołębia 13 pok. 18

Zainteresowania badawcze:

- historia w rzymskiej literaturze erudycyjnej (technicznej i edukacyjnej)

- historiografia i epika późnego antyku i wczesnego Bizancjum

- historia kultury późnej starożytności i wczesnego Bizancjum

- regionalistyka italska w starożytności i wczesnym średniowieczu

- literatura piękna w warsztacie historyka starożytności

Projekty badawcze

Konteksty odniesień do greckiej historii w łacińskiej literaturze erudycyjnej okresu pryncypatu (kierownik)

http://www.historia.uj.edu.pl/instytut-nauka-i-wspolpraca-projekty-realizowane-konteksty-odniesienia-koloczek

 

Wyspy Morza Egejskiego VIII w. p.n.e.- IV w. n.e. Centrum czy peryferia świata greckiego? (wykonawca)

http://www.historia.uj.edu.pl/nauka-i-wspolpraca/projekty-badawcze/projekty-realizowane/wyspy-morza-egejskiego

Publikacje:

Zobacz również