Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia antropologii historycznej

Kontakt

Adres

31-007 Kraków

ul. Gołebia 13, p. 309, 311, 6

Telefon

12 6631431

Kierownik

dr hab. Tadeusz Czekalski, prof. UJ

Pracownicy

dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. UJ

dr Marcin Jarząbek

dr Rafał Szmytka

dr Stanisław Witecki

Charakterystyka

Pracownia Antropologii Historycznej jest jedną z młodszych jednostek w Instytucie Historii UJ i jednocześnie jedną z prężniej rozwijających się. Głównymi kierunkami badawczymi Pracowni są zagadnienia związane z szeroko pojętą historią społeczno-kulturową, w tym historią życia codziennego i prywatności. Szczególny nacisk kładziony jest na perspektywę mikrohistoryczną, historię mówioną, badania pamięci oraz historię wizualną.

Oprócz prowadzenia badań korzystajacych z pełnej gamy metodologii wymienionych subdyscyplin Pracownia oferuje studentom Instytutu Historii odrębną specjalizację zawodową (na studiach I i II stopnia) - antropologię historyczną.

Osoby, które decydują się na jej wybór, poprzez realiazację kursów z historii społeczno-kulturowej, zdobywają kompetencje przydatne w różnych dziedzinach obecności historii w sferze publicznej: w instytucjach zajmujących się ochroną i zarządzaniem dziedzictwem narodowym, w placówkach naukowo-badawczych, muzeach, czy wydawnictwach.