Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Praktyki

Opiekunami praktyk jest dr Grzegorz Chomicki (szkoły średnie) oraz mgr Marek Wasilewicz (szkoły podstawowe) mail: marek.wasilewicz@uj.edu.pl dyżury czwartek 17:00-18:30 sala 101 ul. św. Anny 6

Praktyki śródroczne

Regulamin praktyki śródrocznej

Karta praktyki śródrocznej

Praktyki ciągłe

Regulamin praktyki ciągłej

Dzienniczek praktyki ciągłej

Zasady rejestracji i zaliczenia praktyk ciągłych

Opiekunem praktyk jest dr Adam Górski

Regulamin praktyk archiwalnych I i II stopnia. Specjalizacja archiwistyka (I stopień) oraz zarządzanie dokumentacją i archiwistyka (II stopień)

Ramowy program praktyk archiwalnych na studiach licencjackich

Ramowy program specjalistycznych praktyk archiwalnych na studiach magisterskich

Ramowy program praktyk z pracy biurowej na studiach magisterskich

 

Opiekunami praktyk są dr Stanisław Witecki ( studia I stopnia) i dr Marcin Jarząbek ( studia II stopnia)

Informacje ogólne 

Skierowanie na praktyki

wzór umowy o praktykę

Załącznik nr 1 do umowy o praktykę

Zaświadczenie o odbyciu praktyk

Opiekunem praktyk jest dr hab. Wojciech Drelicharz, prof. UJ

Regulamin praktyk

Ramowy program